นายธราภพ วีระประทีป ประธานฯได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

       วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัดกำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรับทราบและพิจารณาผลดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมถึงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในวันเสาร์ที่27 สิงหาคม 2565ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม (THE Portal Ballroom) ชั้น 4 อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์, อิมแพคเมืองทองธานี ถ.ป็อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี
  นายธราภพ วีระประทีป  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และนายพยุง โพธิ์ชัย รักษาการผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
          โดยนายธราภพ วีระประทีป ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการดำเนินการ
ภูมิภาค (ทั่วไป) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

S  2236670111

 

S  2236845222

Go to top