เมื่อวันที่ 29 พ ค. 2559 ประชุมใหญ่สหกรณ์ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2559 และขอแก้ไขข้อบังคับกำหนดวันสิ้นปีบัญชีใหม่เป็น 30 ก.ย. ของทุกปี ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

01
02
03
04
05
06
07
08
 
 
Go to top